Funkcje Programu (wersja 1.23)

 • Funkcje Sprzedaży:
  • Sprzedaż:
   • Sprzedaż zwykła
   • Sprzedaż z wystawieniem faktury VAT
   • Korygowanie faktur VAT
   • Przyjmowanie Zwrotów
   • Podgląd Sumaryczny Sprzedaży
   • Uwzględnienie różnych form płatności (w tym złomem)
   • Rejestrowanie zaliczek
   • Przyjmowanie zamówień/zleceń na np. obrączki, wyrób, usługę itp.
  • Obrót Materiałami - (SKUP materiałów / złomu):
   • Skup - od osób fizycznych oraz firm
   • Sprzedaż
   • Wystawianie faktur VAT sprzedaży
   • Wgląd do szczegółów skupu/sprzedaży
   • Edycja/Usuwanie danych skupu/sprzedaży
 • Funkcje Magazynu:
  • Zarządzanie Dostawcami: dodawanie, edycja i usuwanie danych dostawców
  • Przenoszenie towarów między dostawami
  • Zarządzanie Dostawami:
   • Tworzenie dostaw
   • Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji zakupu do/z dostawy
   • Przypisywanie towarom modelu z katalogu
   • Dodatkowe możliwości opisywana towaru (kamieni w wyrobie z kamieniami, cech i parametrów w zegarkach)
   • Drukowanie metek z kodem kreskowym
   • Przenoszenie towaru między dostawami
   • Współpraca z wagami: Axis, Ohaus
  • Sprawdzanie stanu materiałów ze skupu na magazynie:
   • Aktualnego stanu
   • Materiałów zakupionych
   • Materiałów sprzedanych
  • Wyszukiwanie i poprawianie danych towaru z użyciem metki
  • Wyszukiwanie kodu z wykorzystaniem danych towaru
  • Szczegółowy podgląd danych oraz historii wybranego towaru
 • Funkcje Grupowe:
  • Szybka zmiana cen detalicznych wybranych towarów
  • Przedrukowanie metek dla wybranej grupy towarów
  • Przenoszenie wybranych towarów pomiędzy podmagazynami
  • Szybka zmiana statusu wybranych towarów
  • Ustalanie domyślnych rabatów dla wybranego asortymentu
  • Remanenty:
   • Tworzenie
   • Poprawianie/Kontynuoowanie istniejących remanentów
   • Tworzenie Raportów na bazie utworzonych remanentów
   • Raport niezgodności remanentu ze stanem faktycznym magazynu
 • Raporty: (początkowe - ich liczba z każdym miesiącem i z każdą aktualizacją programu będzie rosnąć NIEODPŁATNIE):
  • Raport Okresowy Sprzedaży - sprzedaż z podziałem na dni, sprzedawców, sprzedaż fiskalną i szkoleniową, podliczenia form płatności, podliczenie obrotu materiałami (skupu)
  • Raport Braków/Nadwyżek Wagowych Towarów
  • Raport Braków/Nadwyżek Sztukowych Towarów
  • Raport dobowy - podsumowanie sprzedaży i skupu materiałów na dany dzień
  • Raport o aktualnym stanie magazynu towarów oraz magazynu skupionych materiałów
  • Raport z podsumowaniem każdej sztuki
  • Raport ze statystykami sprzedaży (np. który asortyment, model lepiej się sprzedaje a który gorzej)
 • Inne:
  • Zarządzanie katalogiem wzorów wyrobów
  • Zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami
  • Zarządzanie asortymentem sklepu
  • Zarządzanie materiałami do obrótu materiałami (skupu) oraz materiałami wykonania towarów handlowych
  • Zarządzanie dostępnymi usługami
  • Zarządzanie podmagazynami
  • Zarządzanie stawkami VAT - jeżeli nasz kochany rząd znów zechce zmienić staki VAT (miejmy nadzieję na niższe), wówczas możesz sam(a) zmienić stawki VAT w programie JUBI bez konieczności kontaktowania się z naszym serwisem
  • Wzory dokumentów: umowy kupna-sprzedaży w obrocie materiałami (złomem)
  • Wzory dokumentów: faktury korygującej
 • Różne:
  • Zmiana rozmiaru czcionki w programie
  • Ustawienia lokalizacji do zapisu kopii zapasowej